Azra Klempić

Azra Klempić rođena je 1987. godine u Puli i odrasla u Poreču. Nakon Magisterija Primarnog obrazovanja s engleskim jezikom te odrađene godine stažiranja u Zagrebu, 2014. godine preseljava u London. U Londonu je 2019. diplomirala je kao koordinator za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama i poteškoćama u razvoju, a 2020. magistrirala psihologiju. Trenutno radi kao glavni savjetnik za edukaciju i kao koordinator za osobne obrazovne planove za djecu u skrbi u sklopu lokalne uprave u Londonu. Glavni istraživački interesi su joj razvojna i edukacijska psihologija. U slobodno vrijeme slika, biciklira i sluša glazbu.