Bojana Bodroža

Dr. sc. Bojana Bodroža rođena je 1981. godine u Bačkoj Palanci. Osnovne studije psihologije završila je u Novom Sadu (2005), magistarske u Beogradu (2009) i doktorske u Novom Sadu (2016). Zaposlena je na Odseku za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu gde predaje kurseve iz oblasti socijalne psihologije. Njena istraživačka interesovanja kretala su se od oblasti selfa i identiteta, implicitne socijalne kognicije do ponašanja korisnika društvenim mreža. Strastveni je biciklista, cikloturista i obožava da stvara rukama.