Bojana Dinić

Bojana Dinić rođena je u Prokuplju (1983), osnovne studije psihologije je završila u Novom Sadu (2007), master studije u Beogradu (2008) i doktorske u Novom Sadu (2014). Na FFUNS je zaposlena od 2009. i aktuelno je vanredni profesor. Dobitnik je nagrade za najboljeg mladog istraživača koju dodeljuje Internacionalno društvo za istraživanje individualnih razlika – ISSID (2019) i nagrade za najboljeg mladog istraživača na FFUNS (2013). Član je Centra za bihjevioralnu genetiku od njegovog osnovanja (2011) i Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju. Član je uredništva časopisa Frontiers (od 2020) i bila je sekretar časopisa Primenjena psihologija (2011-2017). Autorka je više od 30-ak radova u internacionalnim, i isto toliko u nacionalnim časopisima. U svom radu se bavi mračnim crtama (npr. psihopatija, narcizam, makijavelizam), njihovim merenjem i relacijama s različitim ishodima (npr. agresija, mentalno zdravlje).

http://bojanadinic.com