Danijel Turkan

Danijel Turkan rođen je 1990. godine. Nakon opće gimnazije u Poreču upisuje studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Staž odrađuje u Srednjoj školi Zvane Črnje u Rovinju, gdje se iskušao u ulozi školskog psihologa, ali i predavača. Do sada je aktivno sudjelovao na većem broju kongresa, od čega na trima kao izlagač. U budućnosti bi se volio baviti istraživačkim radom, a najviše ga zanimaju područje kognitivne i biološke psihologije. U slobodno vrijeme biciklira i planinari.