Dragana Đokić

Dragana Đokić rođena je 1993. godine, živi i radi u Podgorici. Osnovne studije psihologije završila je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću 2019. godine, a specijalističke studije godinu dana kasnije na istom fakultetu, čime stiče diplomu diplomiranog psihologa. Trenutno je na prvoj godini master studija psihologije. Tokom studija zainteresovala se za naučno-istraživački rad. Bila je polaznica raznih škola, obuka i seminara. Volontirala je u više organizacija koje se bave pravima marginalizovanih grupa. Njeno polje interesovanja su klinička psihologija i psihologija ličnosti, kao i socijalna psihologija. U slobodno vrijeme čita Yaloma, voli Nietzschea i poeziju Vitomira Nikolića.