Hana Mehonjić

Hana Mehonjić rođena je 1995. godine u Rijeci. Nakon srednje Medicinske škole u Rijeci upisuje studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Trenutno je zaposlena u maloprodaji te istražuje opcije za obavljanje pripravničkog staža. Tijekom studija najviše se interesira za kliničku i organizacijsku psihologiju. Završila je edukaciju za provođenje programa prevencije poremećaja hranjenja. U slobodno vrijeme voli pjevati, plesati i vježbati.