Hana Mehonjić

Hana Mehonjić rođena je 1995. godine u Rijeci. Nakon srednje Medicinske škole u Rijeci upisuje studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Rijeci gdje stječe titulu magistre psihologije. Posjeduje iskustvo u maloprodaji i administrativnim poslovima, a trenutno je zaposlena kao kreativni direktor u tvrtki Stvaralački prostor d.o.o. gdje vodi tečajeve kreativnog pisanja i umjetničkog izražavanja. Edukantica je prvog stupnja kognitivno-bihevioralne terapije i članica HUBIKOT-a. Završila je edukaciju za provođenje programa prevencije poremećaja hranjenja, tečaj digitalnog marketinga te program osposobljavanja za instruktoricu grupnog fitnessa. U slobodno vrijeme voli pisati, pjevati, plesati i vježbati.

Diplome i priznanja