Iva Jakšić

Iva Jakšić je rođena u Šibeniku te je završila studij psihologije na Sveučilištu u Zadru. Tijekom studija jedan semestar provodi na studentskoj razmjeni u Padovi, gdje dobiva ideju za diplomski rad na temu procesa donošenja odluka kod osoba s poremećajem hranjenja. Od 2018. godine polaznik je edukacije za geštat psihoterapiju. Pripravnički staž je odradila u osnovnoj školi te je paralelno uz posao volontirala na humanitarnom projektu PsiHelp kao voditelj marketing tima.