Ivan Šumečki

Ivan Šumečki rođen je 1994. godine u Lepoglavi. Nakon gimnazije stječe titulu prvostupnika na Filozofskom fakultetu u Rijeci, gdje je trenutno i na završnoj godini diplomskog studija. Interes mu je povezati psihologiju i informatiku. Svoje slobodno vrijeme popunjava ljubavlju prema anime i videoigrama.