Izabella Colić

Izabella Colić rođena je 1997. godine u Zadru. Završila je Gimnaziju Jurja Barakovića u Zadru, a nakon toga upisala psihologiju na Filozofskom Fakultetu u Rijeci. Nakon završetka preddiplomskog studija u Rijeci, diplomski je upisala na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru. Interesi u području psihologije su joj organizacijska i vojna psihologija. U slobodno vrijeme volontira i bavi se sportom.