Jasmila Talić-Kujundžić

Jasmila Talić-Kujundžić rođena je 1989. godine u Banja Luci. Osnovnu i srednju školu završila je u Zenici, a u Sarajevu, gdje i danas živi, magistrirala je Psihologiju na Filozofskom fakultetu. Radila je 6 godina kao urednica omladinskog časopisa “Preventeen”. Jasmila ima dosta iskustva u radu sa djecom i mladima, radila je kao asistentica u nastavi djeci s poteškoćama i kao psihologinja u osnovnoj školi, te sa marginaliziranim skupinama djece u dnevnim centrima. Kreativno pisanje je njena strast od ranog djetinjstva i najviše voli spoj umjetnosti i svog pomagačkog poziva, i već odavno sprema zbirku poezije i roman. Jasmila je majka jedne divne djevojčice.