Kako kompetitivne igre stvaraju organizacije i organizacijsku kulturu

By | 30-03-2021
Nataša Ivanković, mag. psych., autorica teksta

Biznis, poduzetništvo i poslovanje na tržištu se u najširem smislu može definirati kao igranje kompetitivnih igara s ciljem ostvarivanja kompetitivne prednosti. Definicija Harvardske poslovne škole kaže da kompanija ima kompetitivnu prednost u odnosu na svoju konkurenciju onda kada ostvaruje profit koji nadilazi prosjek u svojoj grani industrije. Cilj većine poslovnih strategija je ostvarivati održivu kompetitivnu prednost.

Kaže se da ništa ne uspijeva bolje od uspjeha, no u kontekstu kompetitivnih igara možda je ispravnije reći da nas ništa ne košta više nego uspjeh. Uspjeh koji ostvarujemo kritični je sastojak recepta za neuspjeh. Ili će nas, ako se previše uljuljamo u njegove čari, odvesti u neuspjeh ili će naše uspješno igranje neke kompetitivne igre promjeniti samu igru koju igramo. 

Uspjeh nas može učiniti arogantnima. Kada postanemo arogantni, prestanemo slušati. Kada prestanemo slušati, prestanemo se mijenjati. U današnjem brzom svijetu ako se prestanemo mijenjati, u konačnici ćemo propasti. (Marshall Goldsmith)

SILE KOJE POTKOPAVAJU KOMPETITIVNU PREDNOST

Ukupno je pet hijerarhijskih sila koje potkopavaju kompetitivnu prednost – imitacija, inercija, suboptimizacija, promjena igre i promjena paradigme – pri čemu uspjeh na svakoj razini hijerarhije igra kritičnu, no značajno drugačiju ulogu.

IMITACIJA

Kompetitivna prednost je po definiciji nešto što nas razlikuje od drugih. Kada konkurencija uoči to što nas čini iznimkom, krene nas oponašati u cilju da zauzme komad tržišta za sebe. Ubrzo to što nas je razlikovalo od drugih imitacijom postane norma i mi se “utopimo u masi”. Imitacija je nekad zahtijevala puno više vremena i poduhvate poput industrijske špijunaže, no danas se zahvaljujući obrnutom inženjeringu te dostignućima informacijskih i komunikacijskih tehnologija, podložnost imitaciji znatno povećala. 

Skinite nam fore, smislit ćemo nove! Skinite nam fore, smislit ćemo bolje! (Slobodan Veljković Coby)

INERCIJA

Inercija se odnosi na zakašnjele reakcije na tehnološke proboje. Npr., proizvodili smo neki proizvod iz tri dijela i time ostvarili kompetitivnu prednost. Uljuljani u vlastiti uspjeh prestali smo razmišljati kako bismo taj proizvod mogli proizvesti iz dva dijela, uz manji trošak proizvodnje, što podrazumijeva i pristupačniju cijenu kupcu. No, naša konkurencija jest razmišljala na taj način i uspjela je to ostvariti, što nas je u konačnici koštalo gubitka prethodno ostvarene kompetitivne prednosti.

Primjer koji možda i nije toliko reprezentativan koliko je aktualan jest nužnost prebacivanja poslovanja online, potaknuta pandemijom koronavirusa. Inercija obrazovnih institucija, koje nisu pravovremeno reagirale te svoje usluge u kratkom roku omogućile u online obliku, dovela ih je do gubitka dijela tržišnog kolača.

Ironično je da je inercija direktno proporcionalna razini uspjeha ostvarenog s prethodnom tehnologijom odnosno načinom rada. Što je organizacija uspješnija, to je njezin otpor promjeni veći. “Uvijek smo tako radili” najdestruktivnije je uvjerenje koje u tom kontekstu možemo imati.

Trenutak kada postanemo svjesni da nismo pravovremeno reagirali također nosi svoje opasnosti. Ako tada krenemo krpati staru tehnologiju, tratit ćemo dragocjeno vrijeme i povećati operativni trošak, a kvaliteta proizvoda i dalje neće biti na razini koja će nas vratiti u igru. Za to vrijeme konkurencija će iskoristiti priliku da na temelju učenja na našim greškama unaprijedi vlastitu tehnologiju i zavlada tržištem. Zato je ponekad bolje zaustaviti se, odbaciti sunk cost fallacy kao ideju vodilju i krenuti ispočetka – pametnije.

SUBOPTIMIZACIJA

Suboptimizacija se događa kada se u kompaniji držimo samo jedne pobjedničke formule i nju iscrpljujemo do maksimuma kao jedini ispravan put, zbog čega nam se posljedično sužava perspektiva pa ne vidimo da su se zahtjevi tržišta promijenili. Isto tako, suboptimizacija može proizaći iz prevelike usmjerenosti na detalje koja vodi u sitničavost i tehničko prtljanje. Npr., nepotrebno i učestalo mijenjanje stavki aplikacije bez uzimanja u obzir korisničkog iskustva pa korisnik prijeđe na neku drugu aplikaciju koja je više user friendly. Općenito govoreći, kada neku svoju snagu pojačavamo do krajnjih granica, ona time postaje slabost.

Kod imitacije, inercije i suboptimizacije, previše uspjeha vodi nas u propast jer ne želimo vidjeti da su se zahtjevi tržišta promijenili i da, ako želimo zadržati kompetitivnu prednost, moramo nastaviti uspješno odgovarati na njih. No, kod sljedeće dvije sile, promjene igre i promjene paradigme, uspjeh u igranju igre transformira samu igru.

PROMJENA IGRE

Promjena kompetitivne igre događa se kada uspješno rješavanje nekog problema stvori novi problem koji traži rješavanje te promijeni samu igru odnosno temelj natjecanja. Npr., nakon uspješno ostvarene masovne proizvodnje javio se novi izazov – kako proizvedeno prodati. Briga za proizvodnju zamijenjena je brigom za tržište. Kako je standard rastao i ljudi su si s vremenom mogli sve više toga priuštiti, novi izazov postalo je upravljanje rastom i  raznolikošću.

Iz tog perioda poznata je Henry Fordova izjava da kupci “mogu dobiti auto u kojoj god boji žele dok god je to crna”. Ford nije htio igrati novu igru, što je spremno dočekao Albert Sloan, odgovorivši na zahtjeve tržišta inovativnom organizacijskom strukturom hijerarhijske podjele rada, kakvu i danas pronalazimo u velikom dijelu organizacija.

PROMJENA PARADIGME

Kumulativni učinci svih prethodnih sila koje potkopavaju kompetitivnu prednost u konačnici se odražavaju u potrebi za promjenom paradigme. Bilo dolaskom do novih uvida istraživanjem ili iz puke frustriranosti postojećim stanjem, nužnost promjene paradigme izranja kada prevladavajući mentalni modeli više ne mogu objasniti stvarnost s kojom se suočavamo.

“Prihvatljive ideje nisu još kompetentne, a kompetentne ideje nisu još prihvatljive.” (Stafford Beer)

Promjena paradigme ide u dva smjera – u smjeru promjene u tumačenju prirode stvarnosti te promjene u metodi istraživanja koja odgovara novom tumačenju prirode stvarnosti.

Prvi smjer promjene paradigme – promjena u tumačenju prirode organizacija

KAKO KOMPETITIVNE IGRE MIJENJAJU PRIRODU ORGANIZACIJA

Model organizacija kroz povijest mijenjao se od mehaničkog modela (stroj bez uma) preko biološkog modela (jednoumni sistem) do društveno-kulturalnog modela (višeumni sistem).

SISTEM BEZ UMA: MEHANIČKI MODEL

Kada su industrijskom revolucijom strojevi zamijenili fizičku radnu snagu, veliki broj ljudi ostao je bez posla. Rješenje za toliki broj ljudi s jednostavnim vještinama pojavilo se u modelu organizacije rada ustrojenom tako da jedan pojedinac izvodi jedan jednostavan zadatak. Takav mehanički model funkcionirao je kao stroj bez uma i bez vlastite svrhe. Najvažniji kriterij bila je učinkovitost, najvažnija značajka pouzdanost, a cilj profit. Dijelovi mehanizma nisu smjeli odstupati, nisu imali izbor niti mogućnosti samoodređenja, a ukoliko bi se neki dio pokvario, bio je lako zamjenjiv. Vrednovala se točnost, kontrolabilnost i predvidivost radnji te je sistem mogao funkcionirati samo u stabilnoj okolini.Organizacijom rada na takav način ostvarena je u samo jednoj generaciji sposobnost proizvodnje dobara i usluga koja je nadmašila dotadašnju kumulativnu proizvodnu sposobnost cijelog čovječanstva.

SISTEM JEDNOG UMA: BIOLOŠKI MODEL

Nakon što je uspješno riješen problem masovne proizvodnje, javio se problem kako proizvedeno prodati. Dotadašnji sistem bez uma nije mogao odgovoriti na promijenjene zahtjeve tržišta. Bio je ustrojen tako da provodi strogu kontrolu i ne dozvoljava nikakva odstupanja, a nova igra tražila je upravljanje rastom i raznolikošću. Organizacija je morala postati živuća, dobiti “mozak” (izvršnu funkciju) koji će osluškivati okolinu i davati upute koje će “tijelo” (operativne jedinice) provoditi. Sistem je postao umni, kao ljudsko biće s vlastitom svrhom – preživljavanjem. Mjera uspjeha bila je rast, a profit sredstvo za ostvarivanje rasta. Sistem kao takav ima vlastiti izbor, no njegovi dijelovi nemaju, nego na događaje iz okoline reagiraju na unaprijed propisan način. Rješenje problema je ili više informacija ili bolja komunikacija. Kada dijelovi sistema izražavaju vlastiti izbor, središnji problem postaje kako upravljati konfliktom.

U biološkim sistemima dominantna kultura za stvaranje snažnih organizacije je paternalizam. U takvim organizacijama, jedini i glavni autoritet je snažna, očinska figura koja zna najbolje i svima ostalima govori što trebaju raditi. Npr., Jack Welch, General Electric.

VIŠEUMNI SISTEM: DRUŠTVENO-KULTURALNI MODEL

Kako je rastao životni standard i ljudi su si sve više toga mogli priuštiti, tako se povećavala i mogućnost izbora. Znanje se sve brže stvaralo, životni ciklusi proizvoda bili su sve kraći, što je zahtijevalo povremeno redizajniranje proizvoda  i redefiniranje tržišta. Stvaranje i distribucija bogatstva i znanja rezultirala je sve višim razinama izbora, što je promijenilo društveno okruženje i individualna ponašanja. Ta nova kompetitivna igra kosila se s postojećim modelom organizacije koja nije imala kapacitet odgovoriti na implikaciije povećanja izbora te sve učestalijih konflikata među svojim sve nezavisnijim članovima.

Novi model višeumnog sistema podrazumijevao je dobrovoljnost udruživanja članova vlastitih svrha te vlastitih izbora i sredstava i ciljeva. Takva organizacija kao svrhoviti sistem dio je društva kao šireg sistema te ima svrhovite pojedince za članove, što čini hijerarhiju od tri odvojene, međupovezane razine.

Optimalno rješenje nije moguće pronaći na jednoj razini, neovisno od druge dvije, stoga je glavni izazov postao kako uskladiti interese svrhovitih dijelova međusobno i s cjelinom. Ispunjavanje potreba dijelova ovisi o ispunjavanju zahtjeva cjeline, i obratno, dok je svrha organizacije ispunjavanje svrhe svojih članova, istovremeno ispunjavajući svrhu svoje okoline. Problem integracije razina je kontinuirani proces i konstantna borba.

U takvom informacijski povezanom sistemu, vodstvo i kontrola ostvaruju se putem psihološkog ugovora odnosno dogovora utemeljenog na zajedničkoj percepciji. Dijelovi su u združenu cjelinu povezani kulturom te je za usklađivanje presudan konsenzus.

ULOGA KULTURE U DRUŠTVENOM MODELU ORGANIZACIJE

Kultura odnosno kulturalne meme su DNA društvenih sistema. Društveno-kulturalni sistemi sposobni su stvarati red iz kaosa i samoorganizirati se, bilo spontano ili prema nekom dizajnu. Kod spontanog organiziranja, uvjerenja i pretpostavke u pozadini sistema implicitne su i neispitane. Kada su ta uvjerenja i pretpostavke izvučene na površinu, učinjene eksplicitnima te kontinuirano nadgledane i preispitivane, govorimo o organiziranju prema dizajnu. Dizajn također uzima u obzir i implikacije kulturanih mema, koji uvijek iznova reproduciraju postojeći red ili nered.

Članovi društveno-kulturalnih sistema iskazuju stvarni izbor, uz cijenu nesigurnosti i povišene razine konflikta. Svi svrhoviti činioci, individualno ili grupno, putem međusobnog neslaganja po pitanju izabranih ciljeva i sredstava proizvode razine konflikta veće nego ikada ranije. U paternalističkim kulturama, konflikte rješava snažna očinska figura, što u višeumnim sistemima nije moguće jer je njihova realnost fundamentalno različita.

Esencijalni sistemski problem kompanija danas nedovoljna je opremljenost za učinkovito nošenje s posljedicama svrhovitih ponašanja članova. Zbog toga se značajan dio energije gubi na konflikte umjesto da se usmjerava u skladu s organizacijskom svrhom. Prekomjerne razine konflikta značajno umanjuju sposobnost suočavanja s promjenama, a ideal beskonfliktne organizacije pokazao se nerealnim i problematičnim. Malo tko uistinu razumije kako provesti nužnu integraciju. No, tu smo gdje smo, ni na nebu ni na zemlji. Nismo još pronašli učinkovitu zamjenu za paternalističku kulturu koju smo odbacili. 

Odgovor na današnje izazove integracije visoko međuovisnih organizacija krije se u sistemskom pristupu dizajna i interaktivnog upravljanja. 

Drugi smjer promjene paradigme – promjena načina istraživanja i nošenja s prirodom stvarnosti organizacija

INTERAKTIVNO UPRAVLJANJE: DIZAJN PRISTUP

„Najbolji način za naučiti sistem je dizajnirati ga.“ (C. West Churchman)

Svrhoviti društveni sistemi sposobni su uvijek iznova stvarati svoju budućnost vlastitim redizajniranjem. Dizajn je metoda putem koje interesne strane višeumnog sistema sudjelovanjem u odlučivanju stvaraju sliku budućnosti kakvu zajednički žele i ostvaruju je kroz uzastopne aproksimacije. U tom procesu iznimno su važne vizija, misija i vrijednosti organizacije, koje, nažalost, prečesto bivaju olako shvaćene.

Umjesto predviđanja, dizajneri preferiraju izabrati budućnost, nastojeći razumjeti racionalne, emocionalne i kulturalne dimenzije izbora te stvoriti dizajn koji udovoljava mnoštvu različitih funkcija organizacije. Kao glavno sredstvo društvenog razvoja, dizajn je i sredstvo holističkog razmišljanja i povećanje izbora. Interakcije izbora, vjerojatnosti i izvjesnosti proizvode mnoge kontraintuitivne ishode.

Kaos i kompleksnost nisu odlike naše stvarnosti, nego značajke naše percepcije. Kada se susretnemo s nekim nepoznatim jezikom, nećemo razumjeti ljude koji ga govore i pišu ako ne razumijemo značenje njihovih riječi u govoru i u pismu. Ali nakon što naučimo taj novi, strani jezik, više nam neće biti nerazumljiv; štoviše, moći ćemo pomoću njega dalje širiti vlastite vidike.

Slično tome, svijet nam se čini sve kompleksnijim i kaotičnijim jer ga pokušavamo protumačiti jezikom na kojem nam se ne obraća – analitičkim jezikom. No igranje nove kompetitivne igre zahtijeva učenje novog, cjelovitog sistemskog jezika – jezika interakcije i dizajna, koji će nam omogućiti dalekosežnije i šire vidike kroz kaos i kompleksnost.

***

Izvor: Gharajedaghi, J. (2006): Systems thinking: Managing Chaos and Complexity, A Platform for Designing Business Architecture.

Autori Psihološkog prostora koji preporučuju članak: doc. dr. sc. Domagoj Švegar, Sandra Zgodić, mag. psych., Matea Jukić, mag. psych. i Barbara Paušak, univ. bacc. psych.

Članak možete prokomentirati na našoj FB stranici:

Bilo da se bavimo poduzetništvom ili na neki drugi način stvaramo vrijednost, svi mi igramo kompetitivne igre u cilju…

Objavljuje Psihološki prostorUtorak, 30. ožujka 2021.