Laura Martinić

Laura Martinić rođena je 1996. godine u Zagrebu. Psihologiju je diplomirala na Hrvatskom katoličkom sveučilištu 2019. godine, gdje joj je dodijeljena rektorova nagrada za izvrsnost u akademskoj godini 2018./2019. Pripravništvo je odradila u Centru “Luka Ritz”. Najveći interes pokazuje za područjem reproduktivnog mentalnog zdravlja te je koautorica nekoliko publikacija na temu perinatalne traume. Članica je Centra za reproduktivno zdravlje, kao i upravnog odbora COST akcije pod nazivom “Perinatal Mental Health and Birth-Related Trauma: Maximising best practice and optimal outcomes” (CA18211). Slobodno vrijeme provodi u prirodi, rekreaciji i društvu najbližih.