Matia Torbarina

Matia Torbarina rođen je 1990. godine u Rijeci. Bivši je gimnazijalac i student psihologije u Rijeci, a trenutni asistent na Katedri za marketing Ekonomskog fakulteta u Rijeci, gdje drži nastavu iz marketinga i istraživanja tržišta, i doktorski student marketinga pri Sveučilištu u Ljubljani, usmjeren na temu pažnje u marketingu. Na studiju se zainteresirao za teme vezane uz metodologiju istraživanja i statistiku te ih nastoji provlačiti kroz svoj rad, a u slobodno vrijeme piše i blog vezan uz tu tematiku.