Mračna strana ljubavi

Bojana Dinić
prof. dr. sc. Bojana Dinić, autorica teksta

Upoznavanje osobe do koje nam je stalo i koju volimo nas čini povezanim i bliskim s tom osobom. Jedan od ključnih preduslova za razvoj privrženosti prema nekome je da tu osobu vidimo u celosti, sa svim vrlinama i manama. Međutim, jedan tip ličnosti koji verovatno ne biste želeli da upoznate, a posebno ne da vam bude partner, jeste tip sa izraženim tzv. mračnim crtama, odn. Mračnom trijadom.

Šta je Mračna trijada?

Mračna trijada je konstrukt uveden 2002. god. od strane Williamsa i Paulhusa i predstavlja grupaciju tri socijalni nepoželje crte ličnosti: psihopatija, makijavelizam i narcizam. Zajedničko jezgro ovih crta predstavlja antagonizam, odn. emocionalna hladnoća ili bezosećajnost i manipulativne interpersonalne strategije.

  • psihopatija je “najmračnija” crta i odnosi se na bezobzirno nepoštovanje prava drugih i impulsivnost;
  • makijavelizam se odnosi na ciničan pogled na svet i sklonost ka manipulaciji i eksploataciji;
  • narcizam se odnosi na grandiozni osećaj vlastite superiornosti i doživljaj prava na poseban tretman.

Ubrzo im je pridodat i sadizam, čineći Mračnu tetradu, a kasnije je set mračnih crta proširen čak na 12 crta, uključujući pohlepu, pakost/zluradost i sl. Među mračnim crtama, narcizam deluje kao “najsvetlija”, budući da se jedini povezuje s nekim pozitivnim indikatorima mentalnog zdravlja, ali svakako sadrži toksične karakteristike kao i preostale mračne crte.

Kada bi Mračna trijada bila ljubavnik/ljubavnica…

Za osobe s izraženijim mračnim crtama je generalno karakteristično da preferiraju kratkoročne i površne intimne, seksualne veze u odnosu na dugoročne, te da su više sklone neverstvu i imaju veći broj seksualnih partnera. Pritom, partnera biraju primarno na osnovu fizičke atraktivnosti. Sve tri crte Mračne trijade povezane su sa preferencijom veze „za jednu noć“ i prijateljskim seksom ili veze između „prijatelja s benefitima“, a narcizam i psihopatija dodatno sa vezom čiji je cilj isključivo seksualni odnos (eng. „booty-call“). Dodatno, sve tri crte su negativno bile povezane sa preferencijom ozbiljne, romantične veze, u čemu se ogleda njihova nezainteresovanost, ali i nespremnost da se posvete partneru u ljubavnom odnosu.

Mračna trijada i ljubavni stilovi

Lee je na osnovu različitih shvatanja ljubavi od antike do modernog doba u svojoj knjizi „Boje ljubavi“ 1973. predložio klasifikaciju ponašanja u ljubavnim odnosima, tzv. ljubavne stilove. Primarne stilove je poredio sa osnovnim bojama – Eros (strastvena, romanična ljubav) – crvena, Ludus (ljubav kao igra) – plava i Storge (prijteljska ljubav, mirna luka ljubavi) – žuta, a kombinacijom primarnih stilova je dobio sekundarne stilove – Pragmu (logična, racionalna ljubav) – zelena, Maniju (posesivna ljubav) – ljubičasta i Agape (nesebična, samoodricajuća ili zaštitčnička ljubav) – narandžasta. Sekundarni ljubavni stilovi su zamišljeni kao kombinacija parova primarnih stilova, tako da Manija predstavlja kombinaciju Erosa i Ludusa, Pragma je kombinacija Storge i Ludusa, a Agape Erosa i Stroge.

Prethodna istraživanja su pokazala da se Mračna trijada najviše dovodi u vezu sa ljubavnim stilom ludusom. Ludus se odnosi na uživanje u zavođenju i flertu, ali i nespremnosti da se posveti vezi, te se ovaj ljubavni stil poistovećuje s ljubavnom igrom. To znači da osobe koje karakterišu mračne crte uživaju u ljubavnim igrama i dramama, čime zadovoljavaju svoju potrebu za uzbuđenjem. U veze ulaze lako, a isto tako lako iz njih i izlaze jer su mišljenja da je svet pun potencijalnih partnera i novih iskustava koja ih čekaju. Osobe s mračnim crtama mogu preoteti tuđeg partnera, ali takođe i njih je lako preoteti od aktuelnog partnera.

Pored toga, makijavelizam i narcizam se povezuju sa pragma ljubavnim stilom. Za osobe s ovim stilom bi se reklo da vole glavom, a ne srcem. Pragma se odnosi na praktičnu, racionalnu ili logičku ljubav, odn. ljubav koja ne mora imati intimnost. Tako, osobe s pragma stilom proračunato biraju partnera na osnovu toga koliko je partner koristan i šta dobijaju od te ljubavne veze. Pritom, dobiti mogu biti razne, od društvenog statusa, materijalnog zbrinjavanja, do toga da imamo nekoga pored sebe ko će nas obožavati i ko će nam se diviti.

woman leaning on window with man standing near with hand on window

Zanimljivo je da ljubavni stil eros niije povezan s crtama Mračne trijade. Eros je stil poznat kao romantična ili strastvena ljubav i kad zamislimo tipičan ljubavni odnos iz romantičnih filmova, ovaj stil bi krasio njegove protagoniste. Nepostojanje značajne veze između mračnih crta i eros stila ukazuje na to da neke osobe s mračnim crtama mogu biti sklone ovom stilu, a neke ne, što čini da u proseku nema značajne povezanosti. Dakle, dominantni ljubavni stilovi osoba s mračnim crtama su ludus i pragma.

Više o ostalim ljubavnim stilovima možete saznati ovde: https://en.wikipedia.org/wiki/Color_wheel_theory_of_love

Toksične mračne dame

Iako su kod muškaraca više izražene mračne crte, posebno psihopatija, mračne crte se na isti način povezuju sa ljubavim stilovima i kod muškaraca i kod žena. Međutim, kada su u pitanju neka specifična ponašanja, postoje razlike. Tako, iako je postavljanje seksualnih selfija povezano sa svim crtama Mračne trijade kod žena, najizraženije je povezano sa makijavelizmom. S druge strane, kod muškaraca je ova ista tendencija povezana sa psihopatijom i narcizmom. Moglo bi se zaključiti da žene strateški koriste pažnju koju dobiju usled isticanja svojih seksualnih atributa, a muškarci traže pažnju radi krajnjeg cilja – samog seksulnog čina. Slično je i upotrebom Tindera: makijavelisti koriste Tinder zbog sopstvene promocije i potvrde o svojoj atraktivnosti, dok osobe s psihopatskim tendencijama češće koriste Tinder da bi imale neobavezan seks. Takođe, žene s mračnim crtama su sklonije tzv. „foodie call-u“, odn. izaći će na sastanak s nekim ko ih ne interesuje da bi dobile besplatnu večeru. Dakle, ne očekujte da ćete deliti račun s mračnim damama.

Jealousy, Infidelity, Argument, Couple, Silhouette

U nekim istraživanjima na našim prostorima u kojma nisu direktno merene mračne crte već neke druge karakteristike koje se mogu dovesti u vezu s njima, pokazano je da žene koje su seksualno aktivnije, koje prefereriaju kratkoročne seksualne veze, varaju partnere i slično, pokazuju disfunkcionalniji profil ličnosti u odnosu na muškarce s istim ponašajem. Naime, žene s opisanim seksualnim stilom karakterišu izraženije psihopatske karakteristike. Mračne crte su nešto što se više pripisuje muškarcima i maskulinošću, tako da žene s ovim crtama „iskaču“ iz tradicionalnog šablona, i to očigledno ima veće posledice po njihovu adaptaciju, nego što ima po adaptaciju muškaraca.

Znam da je „mračan“, ali baš mi je zato i privlačan!

Mračne crte mogu predstavljati put do ostvarivanja liderskih pozicija, posebno kod muškaraca. Osobe s mračnim crtama dominiraju svojim okruženjem. Upravo to je ono što ih čini atraktivnim ženama. Žene tačno procenjuju da su muškarci s mračnim crtama više antagnistički i neprijateljski nastrojeni, ali bez obzira na to, više ih privlače od muškaraca s manje izraženim mračnim crtama. Čak, procenjuju i da su više fizički privlačni, a tome doprinosi i njihov atraktivni stil oblačenja. Iako ovo izgleda kao uvreženo stanovište da žene privlače „loši momci“, zaista, koja bi mogla da odoli Betmenu, Američkom psihu, Džek Sparou…? 😉 Moguće je da muškarci s mračnim crtama umeju da „prodaju priču“, oni odišu samopouzdanjem i smelošču tj. spremni su na rizik, te je očigledno da su njihove taktike zavođenja uspšne. Ipak, kada se razdvoje preferencije partnera u odnosu na kratkoročnu i dugoročnu vezu, rezultati pokazuju da se osobe s izraženijim narcizmom generalno prefereriju (i za kratkoročnu i za dugoročnu vezu) i od strane muškaraca i od strane žena, dok se osobe s izraženijom psihopatijom preferiraju samo za krakoročne veze. Ono što nije očigledno na prvi pogled je da partneri osoba s mračnim crtama zapravo češće izveštavaju o nezadovoljstvu u vezi i ostalim problemima u ljubavnom odnosu.

Još mračnija strana ljubavi – partnersko nasilje

Do sada nam je već jasno da osobe s mračnim crtama nisu poželjni partneri na duge staze, ali ne samo to, oni ljubavnu vezu mogu učiniti paklom. Istraživanja pokazuju da su osobe s izraženijim mračnim crtama, posebno s psihopatijom i makijavelizmom, sklonije konfliktima u partnerskim odnosima i različitim vrstama partnerskog nasilja. Kako su inače skloni agresivnom ponašanju, bilo otvorenom ili prikrivenom, tako i u partnerskom odnosu neće prezati od agresije a sve u cilju kontrolisanja partnera. Pritom, u nekim istraživanjima je pokazano da će češće biti skloniji emocionalnom mego fizičkom nasilju, npr. nepravedno će opuživati partnera za nešto što nije uradio, ili za neverstvo.

Mračne crte kod žena, posebno aspekti psihopatije koji se odnose na impulsivnost i antisocijalni životni stil, povezane su sa češćim osvetničkim ponašanjem prema partneru ili rivalki u slučaju partnerovog neverstva. Drugim rečima, žene s mračnim crtama neće pustiti nevernog partnera tek tako, već će se potruditi da mu bar malo zagorčaju život, pa makar i na svoju štetu.

Tako da… pazite se osoba s mračnim crtama. Iako vam u početku može biti slatko s njima i uzbudljivo, na duže staze će verovatno biti toksično. U jednom modelu intimnih odnosa, Modelu čokoladne torte, pravi se analogija romantične veze s narcisioidnom osobom s jedenjem torte, ali se analogija može primeniti i na ostale mračne crte. Naime, čokoladna torta pruža trenuno zadovoljstvo, ali na duže staze ima svoje posledice.

Ako želite da se testirate i proverite koliko ste “mračni” ili koliko je vaš partner “mračan”, možete posetiti https://qst.darkfactor.org (postoji verzija upitnika na sprskom, pošto još uvek nema na hrvatskom), a na ovom sajtu ćete naći još neke korisne informacije o mračnim crtama.

Članak možete prokomentirati na našoj FB stranici

Mračna trijada, pojam koji je okupirao pažnju psihologa u posljednjih dvadeset godina, predstavlja ’’mračne’’ crte…

Objavljuje Psihološki prostorPetak, 21. kolovoza 2020.