Natalia Alaburić

Natalia Alaburić rođena je 1995. godine u Zadru. Nakon završene opće gimnazije u Pagu, upisuje studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Trenutno je na završnoj godini studija, a u sklopu diplomskog rada istražuje funkciju emocionalnih suza u pregovaranju. Tijekom studija sudjeluje u raznim studentskim kongresima i projektima, a slobodno vrijeme najviše voli provoditi u dobrom društvu.