Sandra Matošina Borbaš

Sandra Matošina Borbaš rođena je 1978. godine u Virovitici, a studij psihologije je završila 2002. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Specijalizirala je obiteljsku medijaciju na Studijskom centru socijalnog rada 2019. godine. Radila je u osnovnoj školi, obiteljskom centru i Centru za socijalnu skrb. Tijekom studija ali i cijelog radnog staža volontirala je u brojnim nevladinim udrugama, a nekoliko njih je i osnovala. U radu se fokusira na djecu i roditelje, njihove odnose, te na stvaranje uvjeta za sigurno i primjereno odrastanje djece.