Sandra Zgodić

Sandra Zgodić rođena je 1996. godine u Rijeci. Nakon završene gimnazije u Opatiji, upisuje psihologiju pri Filozofskom fakultetu u Rijeci. Magistrirala je na temu kognitivno afektivnih odredenica sindroma iritabilnog crijeva, a u budućnosti se vidi u području zdravstvene i kliničke psihologije. Za vrijeme studiranja sudjelovala je na raznim kongresima u Hrvatskoj i u Novom Sadu, te je završila edukaciju za provođenje programa prevencije poremećaja hranjenja. Također, zadnje dvije godine aktivno sudjeluje u projektu “Tete pričalice”. Slobodno vrijeme voli provodit u prirodi i čitajući.