Tag Archives: sistemski principi

Sistemski principi – “osobine ličnosti” organizacija koje određuju njihovo ponašanje

By | 04-06-2021
  • 48
    Shares

48Shares „94% teškoća s kojima se organizacije suočavaju su strukturne i sistemske, a samo 6% ih je uzrokovano ljudskom ludošću.“ (W. Edwards Deming) Ljudi su bića s vlastitim umovima, svrhama i vrijednostima. Kada opisujemo tendencije prisutne u ljudskom ponašanju, obično to činimo pomoću osobina ličnosti. S druge strane, organizacije su višeumni svrhoviti entiteti, čije ponašanje… Read More »