Tamara Milovanović

Tamara Milovanović zaposlena je u Zavodu za kliničku, zdravstvenu i organizacijsku psihologiju u KBC-u Rijeka te od 2016. godine obavlja poslove psihologa na pedijatrijskom Odjelu hematologije i onkologije. Unatrag godinu dana licencirana je integrativna dječja psihoterapeutkinja. Aktivna je članica Udruge za promicanje dobrobiti djece Portić u sklopu koje provodi različite projekte usmjerene radu s djecom i obitelji. Doktorandica je Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.