Uvodnik

Tko smo mi i što namjeravamo?

Psihološki prostor okuplja psihologe koji vole i žele pisati, a usude se svoje uratke izložiti sudu javnosti, i sve čitatelje koji zanima psihologija, neovisno o formalnom obrazovanju. Tekstovi koje objavljujemo namijenjeni su općoj populaciji, pri čemu nam je jedan od glavnih ciljeva promovirati psihologiju kao znanost i djelovati edukativno prema širokom spektru čitatelja. Teme naših objava obuhvaćaju najrazličitije domaće i inozemne aktualnosti, a svakom objavom nastojimo razjasniti psihološki mehanizam u podlozi određenog fenomena, za kojeg procijenimo da bi mogao biti zanimljiv čitateljima.

Kako stvaramo naše članke?

Prioritet nam je kvaliteta svakog teksta, a specifičnost nam je način na koji to osiguravamo u Psihološkom prostoru. Objavi svakog članka prethodi recenzijski postupak, sličan uređivačkom procesu u znanstvenim časopisima. To konkretno znači da autori svoju prvu verziju teksta (tzv. rukopis), daju na čitanje “peer grupi”, odnosno drugim autorima i suradnicima Psihološkog prostora, koji čitaju i komentiraju tekst u ulozi recenzenata, fokusirajući se na znanstvenu utemeljenost, ali ne i na stil pisanja odnosno autorsku slobodu izričaja. U skladu s povratnim informacijama, kritikama i sugestijama koje u diskusijskoj grupi dobiju od troje ili više recenzenata, autori revidiraju tekst i predaju konačnu verziju. Ukoliko bi netko od recenzenata imao primjedbi i na konačnu verzija teksta, tada odluku o objavljivanju donosi urednik, koji zadržava pravo odbiti tekst usprkos pozitivnoj recenziji i obrnuto.

Koje kriterije ispunjavaju autori?

Minimalni kriterij kojeg moraju zadovoljiti naši autori je završen magistarski ili diplomski studij psihologije, što je još jedan osigurač kvalitete Psihološkog prostora. Iznimno, tekstove mogu objavljivati i prvostupnici psihologije, ukoliko tako odluči urednik, koji u tom slučaju preuzima odgovornost i garantira za sadržaj članka.

Koja je vaša uloga?

Interakcija autora i čitatelja Psihološkog prostora svakako je poželjna. U tu svrhu otvorili smo Facebook stranicu, na kojoj ćete imati mogućnost komentirati svaki članak i postaviti pitanja autorima. Kao i eksperti, čitatelji će, dakle, također moći ocjenjivati pojedine objave, a ujedno i predložiti nove teme za nadolazeće objave.

Dobrodošli u Psihološki prostor!

doc. dr. sc. Domagoj Švegar, urednik Psihološkog prostora