Vladimir Takšić

Vladimir Takšić, profesor emeritus na Sveučilištu u Rijeci, bio je gostujući nastavnik na različitim sveučilištima u Europi, Americi i Aziji. Na Filozofskom fakultetu u Rijeci je u četiri mandata bio prodekan za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju. Objavio je 80-ak članaka u recenziranim časopisima i knjigama, a sudjelovao na oko 100 međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova. Suosnivač je i tajnik Međunarodnog društva emocionalne inteligencije. Godine 2019. dobio je nagradu za životno djelo Zaklade Sveučilišta u Rijeci. Najviše se bavi konstrukcijom i međukulturalnom validacijom psihologijskih mjernih instrumenata u području emocionalne inteligencije. Upitnik emocionalne kompetentnosti (UEK-45) je do sada preveden na više od 30 jezika.